כרך א' - בראשית שמות ויקרא
    כרך ב' - במדבר דברים
    כרך ג' - בראשית שמות ויקרא
    כרך ד' - ויקרא במדבר דברים
    כרך ה' - בראשית
    כרך ו' - שמות
    כרך ז' - ויקרא
    כרך ח' - במדבר
    כרך ט' - דברים
    כרך י' - בראשית
    כרך י"א - שמות
    כרך י"ב - ויקרא
    כרך י"ג - במדבר
    כרך י"ד - דברים
    כרך ט"ו - בראשית
    כרך ט"ז - שמות
    כרך י"ז - ויקרא
    כרך י"ח - במדבר
    כרך י"ט - דברים
    כרך כ' - בראשית
    כרך כ"א - שמות
    כרך כ"ב - ויקרא
    כרך כ"ג - במדבר
    כרך כ"ד - דברים
    כרך כ"ה - בראשית
    כרך כ"ו - שמות
    כרך כ"ז - ויקרא
    כרך כ"ח - במדבר
    כרך כ"ט - דברים
    כרך ל' - בראשית
    כרך ל"א - שמות
    כרך ל"ב - ויקרא
    כרך ל"ג - במדבר
    כרך ל"ד - דברים
    כרך ל"ה - בראשית
    כרך ל"ו - שמות
    כרך ל"ז - ויקרא
    כרך ל"ח - במדבר